ΤΣΟΥΡΑΠΙΑ

Στίχοι τραγουδιών

Τράκα τράκα τράκα παρδαλά καλτσάκια (δις)
Μάνα μ' μ' έχει πλέξει παρδαλά καλτσάκια (δις)

Μάνα μ' τα' χει πλέξει και δεν μου τα δίνει
Και δεν μου τα δίνει για να τα φορέσω
Τράκα τρίκι τράκα για να τα φορέσω(δις)