ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΝΝΑ

Στίχοι τραγουδιών

Το βράδυ Άννα (δις) στο χωριό μπήκε (δις)

Στο χωριό μπήκε (δις) σημαία έστησε (δις)

Σημαία έστησε (δις) Τούρκο σκότωσε (δις)

Τούρκο σκότωσε (δις) και τον έκρυψε (δις)

Και τον έκρυψε (δις) εις τα σκοτεινά (δις)

Εις τα σκοτεινά (δις) μαύρα σκοτάδια (δις)

Τρεις φορές την Άννα (δις) τη δικάσανε (δις)

Και τις τρεις φορές (δις) το ίδιο λέει: (δις)

"Αυτός τι ζητούσε (δις) εις στο σπίτι μου (δις)

Εις στο σπίτι μου (δις) στο παράθυρο (δις)

Δεν είχα ούζο (δις) να τον κεράσω (δις)

Ούτε και κρασί (δις) να τον ποτίσω" (δις).