Χοροί Ξηροποτάμου

Χοροί
  1. Συρτός
  2. Ελένη Κόρη 
  3. Παϊντούσκα
  4. Παρδαλά τσουράπια
  5. Βαρύς αντικριστός (Τέσκα) 
  6. Ελαφρύς αντικριστός (Λέκκα)
  7. Χασαπιά