ΑΡΑΠΣΚΑ

Χοροί

Ο ρυθμός «Αράπσκα» είναι των Αράπηδων Μοναστηρακίου, ως φαλλική κίνησή τους, είναι ο βαρύς ευζωνικός, χορός τύπου «στα δύο», η αρχή και έναρξη της τελετουργίας της εξόδου από την αφετηρία και την εστία της, όπου χορεύεται στον κύκλο αλλά και ελεύθερα, ως δρομικός χορός, στους αγερμούς και μετακινήσεις της «τσέτας» (= θιάσου ή ομάδας των μεταμφιεσμένων). Το χορευτικό μοτίβο περιλαμβάνει έξι κινήσεις που πραγματοποιούνται σε δυο μουσικά μέτρα (= μ.μ.) τρεις κινήσεις σε κάθε μουσικό μέτρο. Καταρχάς υπάρχει στάδιο μουσικής μύησης για όλη την έναρξη της πορείας του δρωμένου έως ότου εξελιχθεί σε Χορεία*. Οι μουσικοί ξεκινούν την επίκλησή τους στη «μούσα» μέχρι να «κουρδιστούν», ύστερα μετέρχονται και εμβαθύνουν στην «Αράπσκα» μέχρι την τελική ετοιμασία πριν την έξοδο και στη διάρκειά της.. Εκεί οι μελωδικοί ήχοι του «κεμενέ», τρίχορδης αχλαδόσχημης μακεδονικής λύρας και του «νταϊρέ» κλιμακώνοντας τη μουσική ένταση, φορτίζουν τα συναισθήματα και οδηγούν στην έξαρση και την έξοδο. Έτσι, λειτουργώντας παράλληλα και αρμονικά με τις ηχητικές παραλλαγές των κουδουνιών εμπνέουν, συγκινούν και συμπαρασύρουν χορευτικά τις μορφές. Συνταιριάζονται και συγχρωτίζονται όλα τα μέλη της «τσέτας», οι κινήσεις των Αράπηδων, οι γκιλίγκες, οι παπούδες και οι Εύζωνοι με τη μουσική, ετοιμάζοντας την έξοδό τους με το συγκεκριμένο χορό και τραγούδι.

(=*Χορεία γε μην όρχησις τε και ωδή το σύνολόν έστι.)

Ανάλυση Βημάτων

Στο 1 το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά με τα δάκτυλα προς το κέντρο του κύκλου.

Στο 2 το αριστερό πατάει.

Στο 3 το δεξί πατάει προς τη φορά.

Στο 4 το αριστερό πατάει προς τη φορά.

Στο 5 το δεξί πατάει προς τη φορά.

Στο 6 το αριστερό πατάει προς τη φορά.