ΚΟΡΗ ΕΛΕΝΗ

Χοροί

Ο χορός «κόρη Ελένη», από τις πιο αγαπημένες μελωδίες στην περιοχή που την ακούμε σε όλα τα ντόπια χωριά και με αρκετές παραλλαγές στο χορευτικό μοτίβο. Απαντάται επίσης και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας μέχρι και σε κάποια χωριά του βόρειου Έβρου καθώς και σε άλλες Βαλκανικές χώρες. Χορεύεται σε κάθε χορευτική περίσταση από άνδρες και γυναίκες, σε ανοιχτό κύκλο, στον οποίο παλαιότερα τοποθετούνταν μπροστά οι άνδρες και στη συνέχεια οι γυναίκες, κάτι που δεν τηρείται σήμερα, που πλέον θεωρείται γυναικείος χορός, ενώ τα χέρια των χορευτών είναι πιασμένα από τις παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες προς τα κάτω. Το μέτρο είναι 7/8.

 

Ανάλυση Βημάτων

Στο 1 το δεξί πόδι πατάει προς τη φορά με το πέλμα στο κέντρο του κύκλου, ενώ το αριστερό πατάει πίσω από το δεξί.

Στο 2 το δεξί πατάει προς τη φορά.

Στο 3 το αριστερό πατάει προς τη φορά.

Στο 4 το δεξί πατάει προς τη φορά με το πέλμα προς το κέντρο του κύκλου, ενώ το αριστερό πατάει πίσω από το δεξί.

Στο 5 το δεξί πατάει προς τη φορά στο κέντρο του κύκλου.

Στο 6 το αριστερό με μια κίνηση από πίσω έρχεται μπροστά και στον αέρα, ενώ συγχρόνως γίνεται αναπήδηση στο δεξί.

Στο 7 το αριστερό πατάει αντίθετα προς τη φορά με τα δάκτυλα στο κέντρο του κύκλου, ενώ συγχρόνως το δεξί πατάει μπροστά από το αριστερό, αντίθετα προς τη φορά.

Στο 8 το αριστερό ξαναπατάει στην ίδια θέση ή λίγο πιο αριστερά.

Στο 9 το δεξί με μια κίνηση από πίσω έρχεται μπροστά και στον αέρα, ενώ γίνεται αναπήδηση από το αριστερό.