Χοροί Πετρούσας

Χοροί
1. Συρτός
2. Λεβέντικος
3. Χασαπιά
4. Μαγείρων
5. Παϊντούσκα
6. Κόρη Ελένη
7. Λέκκα (ελαφρύς αντικριστός)
8. Τέσκα (βαρύς αντικριστός)
9. Μακεδονία