Χοροί Πύργων

Χοροί
1. Συρτός
2. Χασαπιά
3. Παϊντούσκα
4. Μακεδονία
5. Τσουράπια
6. Κόρη Ελένη
7. Νιμπέτι (βαρύς αντικριστός)
8. Πέντε λύρες τάζω (αντικριστός ελεύθερος)