Τυφλόμυγα

Παιχνίδια

Το αρχαίο όνομα του παιχνιδιού αυτού ήταν «χαλκή μυία», σύμφωνα με καταγραφές που έχουν διασωθεί. Επιλέγεται ο παίκτης που θα κάνει τη «μάνα», κλείνουν τα μάτια του μ’ ένα μαντήλι για να μη βλέπει. Οι υπόλοιποι παίκτες αγγίζουν ή φωνάζουν στη «μάνα» προκαλώντας την να τους πιάσει. Η «μάνα» με απλωμένα τα χέρια κάνει προσπάθειες να πιάσει έναν παίκτη. Αφού το καταφέρει στη συνέχεια πρέπει να τον αναγνωρίσει με την πρώτη προσπάθεια ψηλαφώντας τον. Λέει το όνομα του παίκτη που αναγνώρισε και βγάζει το μαντήλι. Αν τον βρήκε κάνει τη «μάνα» ο παίκτης που πιάστηκε και αναγνωρίστηκε, διαφορετικά συνεχίζει πάλι η ίδια «μάνα».

alt   alt