Σύνθεση Δ.Σ. ΚΕ.Π.Α.Α.Μ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Παπουτσής Ιωάννης (Μοναστηράκι) Πρόεδρος
2. Μόνιος Δημήτριος (Παγονέρι) Αντιπρόεδρος
3. Ηλιάδου Βασιλική (Πετρούσα) Γραμματέας
4. Αραμπατζής Ιωάννης (Προσοτσάνη) Ταμίας
5. Παλλικάρης Αθανάσιος (Καλή Βρύση) Μέλος

Η διάρκεια της θητείας τους είναι δύο (2) έτη (2020-2021).