ΔΕ ΛΑΛΕΙΣ ΚΑΗΜΕΝΟ ΑΗΔΟΝΙ

Στίχοι τραγουδιών

Δεν λαλείς, λαλείς καημένο αηδόνι,

το πρωί με τη δροσιά, λάλα αηδόνι μου γλυκά. (δις)

Να ξυπνή, ξυπνήσεις τον υιό μου,

που είναι στο ψηλό βουνό, εις το γέρο Όλυμπο. (δις)

Να του ειπείς, του ειπείς καημένο αηδόνι,

να θυμάται την ευχή, την ευχή της μάνας του. (δις)

Αν δε διώ, δε διώξει τους εχθρούς μας,

απ’ την ένδοξή μας γη, τη Μακεδονία μας. (δις)

Να του ειπείς, του ειπείς καμένο αηδόνι,

μάνα του δεν είμαι πια, λάλα αηδόνι μου γλυκά. (δις)