ΤΟ ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΕΞΙ

Στίχοι τραγουδιών

Το χίλια εννιακόσια εφτά, το δέκα δεκαέξι (δις)

το μάθατε τι έγινε μες στη Μακεδονία (δις)

τους Μακεδόνες Έλληνες τους πήραν αιχμαλώτους.

Τους πήραν και τους πήγανε μέσα στη Βουλγαρία (δις)

τους πήραν και τους ρίξανε μες στα άγρια θηρία (δις)

στης Δώβριτζας τα βουνά στα κρύα να πεθάνουν.

Πότε θα ‘ρθει ένας καιρός στο τρένο να ανεβούμε (δις)

στης Δράμας το σταθμό παιδιά εκεί να κατεβούμε (δις)