ΝΑ ΔΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ

Στίχοι τραγουδιών

Να δεις γιαγιά καλέ να δεις γιαγιά

να δεις καλέ γιαγιά τον εγγονό σ’. (δις)

Να δεις καλέ γιαγιά τον εγγονό σ’

σ’ εννιά χωριά γιαγιά τον κυνηγούν. (δις)

Σ’ εννιά χωριά γιαγιά τον κυνηγούν,

στο δέκατο χωριό τον πιάσανε. (δις)

Τον Κούπτσιο τον επιάσανε γιαγιά

τον επιάσανε γιαγιά στο Τουρκοχώρ’ (δις)

Τον επιάσανε γιαγιά στο Τουρκοχώρ’

και παν’ καλέ να τον κρεμάσουνε. (δις)

Και παν’ καλέ να τον κρεμάσουνε

στη Δράμα βρε γιαγιά στην πλατεία. (δις)

Στη Δράμα βρε γιαγιά στην πλατεία

στην πλατεία γιαγιά στον πλάτανο. (δις)

Στην πλατεία γιαγιά στον πλάτανο

κρεμάσανε γιαγιά τον Κούπτσιο μας. (δις)

Τον κρεμάσανε γιαγιά τον κρεμασάν

τον κρεμάσανε γιαγιά οι Τούρκοι. (δις)