ΜΙΚΡΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ

Στίχοι τραγουδιών

Απ' τη ραχούλα κατεβαίνει μικρός τσομπάνης, (δις)
μικρός τσομπάνης μάνα μ' βοσκοπουλάκι. (δις)

Στους ώμους κουβαλάει το κρεβατάκι τ', (δις)
το κρεβατάκι τ' μάνα μ' το γιατάκι τ'. (δις)

Στο χέρι κουβαλάει την αλλαξιά του, (δις)
την αλλαξιά του μάνα μ' τις μπλε σαρβάρες. (δις)