ΔΗΜΟΣ

Στίχοι τραγουδιών

Δήμος φύλαγε άσπρο κοπάδι,

άσπρο κοπάδι κατσίκια,

το φύλαγε και φλογέρα έπαιζε

και στη Μάγδα έλεγε:

-Ποια βραδιά, Μάγδα, να έρθω σπίτι;

-Δήμο μου, αυτό το βράδυ μην έρθεις,

στο σπίτι εδώ είναι όλα τ’ αδέλφια,

όλα τα ξαδέλφια,

σε σένα, Δήμο μ’, δε με δίνουνε.