ΚΑΛΟΥΔΑ

Στίχοι τραγουδιών

-Καλούδα, κόρη μ’ όμορφη,

γιατί, κόρη μου, μαραζώνεσαι;

-Πώς να μη μαραζώνομαι

για κείνο, μάνα μ’, το παλικάρι,

που είναι, μάνα μ’, από την Γκόρνιτσα,

για τον Μίγκο τον Ηλία;

Σε άσπρο άλογο ανέβαινε,

σε κόκκινο κιλίμι κάθονταν.

Από τα πέταλα σπίθες φεύγανε,

τ’ άλογο σαν πουλάκι πετούσε,

κι αυτός, μάνα μ’, καμάρωνε.

Τον αγαπώ, μάνα μ’, μανούλα μ’,

τον αγαπώ και άντρα θα τον κάμω.