ΗΜΕΡΑ ΗΤΑΝ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Στίχοι τραγουδιών

Ημέρα ήταν Πασχαλιά, ημέρα πανηγύρι,

κατέβηκε ένας Αλής πασάς, ένας σκυλαρβανίτης,

να κλέψει την Αντώναινα, να πάει να την τουρκέψει.

Χίλιοι την παν από μπροστά, και δυο χιλιάδες πίσω,

στη μέση πηγαίνει Αντώναινα σα μήλο μαραμένο.

Ψιλή φωνίτσα έβγαλε απ’ το χρυσό της στόμα.

-Που είσαι Αντώνη μ’ λεβέντη, το πρώτο μου στεφάνι.

Να κι ο Αντώνης που ‘ρχεται με τ’ άρματα ζωσμένος.

Κόβει κεφάλια τούρκικα, κεφάλια αρβανίτικα.

Και Τούρκοι πάνε στο τζαμί, κι εμείς στην εκκλησιά,

τα τούρκικα τα στέφανα, σ’ ελληνικά κεφάλια.