ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ

Στίχοι τραγουδιών

Ένας ξένος καλέ ένας ξένος

ένας ξένος αρρώστησε μες τη Θεσσαλονίκη (δις)

 

Δεν έχει μα- καλέ δεν έχει μα-

δεν έχει μάνα να τον δει κι αδέλφια να τον κλάψουν (δις)

 

Μον’ έχει τρεις καλέ μον’ έχει τρεις

μον’ έχει τρεις γειτόνισσες τρεις όμορφες κοπέλες (δις)

 

Η μια του πάει καλέ η μια του πάει

η μια του πάει κρύο νερό και η άλλη παξιμάδι (δις)

 

Η τρίτη η καλέ η τρίτη η

η τρίτη η μικρότερη τον λούζει τον αλλάζει (δις)

 

Σήκω ξένε μ’ καλέ σήκω ξένε μ’

σήκω ξένε μ’ να φας να πιεις σήκω να τραγουδήσεις (δις)

 

Δεν θέλε να φάω καλέ δεν θέλω να φάω

δεν θέλω να φάω δεν θέλω να πιω δεν θέλω να τραγουδήσω (δις)

 

Μον’ θέλω την καλέ μον’ θέλω την

μον’ θέλω την αγάπη μου να τ’ έχω εδώ κοντά μου (δις)