ΣΥΡΤΟΣ

Χοροί

Ο συρτός είναι από τους βασικούς κυκλικούς χορούς. Χορεύεται σ’ ολόκληρη τη χώρα, στη Μακεδονία και φυσικά στην περιοχή και τα χωριά μας. Είναι γνωστός από αρχαιοτάτων χρόνων και μνημονεύεται αρχικά στην Επιγραφή του Επαμεινώνδα (Θηβαίου στρατηγού και πολιτικού του 4ου π.Χ. αιώνα: "Τὰς δὲ πατρίους πομπὰς μεγάλας καὶ τὴν τῶν συρτῶν πάτριον ὄρχησιν θεοσεβῶς ἐπετέλεσεν", δηλαδή "με θεοσέβεια τέλεσε τις μεγάλες εθνικές πομπές και την εθνική όρχηση του συρτού"). Είναι ο κλασσικός χορός των 12 βημάτων και σε ρυθμό 7/8 (3+2+2) στο συνηθέστερο ελληνικό κοινοτικό σχήμα του ανοικτού κύκλου, που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε όλες τις περιστάσεις. Παλαιότερα υπήρχε ένα πιο αυστηρό τυπικό για τη θέση που καταλαμβάνουν οι χορευτές στον κύκλο. Οι άντρες τοποθετούνται μπροστά και οι γυναίκες πίσω, όλοι δε πιανόντουσαν με συγκεκριμένη σειρά από τους μεγαλύτερους και τελειώνανε στους μικρότερους σε ηλικία. Τα παιδιά πιανόντουσαν στην ουρά του κύκλου. Ο τελευταίος άνδρας πιάνονταν με την πρώτη γυναίκα με μαντίλι. Η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες λίγο κάτω από το ύψος των ώμων. Αυτοσχεδιασμούς πραγματοποιεί ο πρωτοχορευτής που είναι συνήθως στροφές, εναρμονίζεται και συγχρωτίζεται με τον δεύτερο και κάνει πολλές φορές ημικαθίσματα («κάτσες»). Σε κάθε χωριό μας παραδοσιακά υπάρχουν διαφορετικά θεματικά πεδία τραγουδιών. Ένας πιο έντονος ρυθμικά και χαρακτηριστικός συρτός είναι ο χορός λεβέντικος στην Πετρούσα όπου χορεύεται εκτός από τον κύκλο με σχεδόν τεντωμένους τους αγκώνες και ελεύθερα. Το μέτρο εδώ είναι 2/4.

Ανάλυση Βημάτων

Στο 1α το δεξί πόδι σηκώνεται, ενώ συγχρόνως το αριστερό κάνει αναπήδηση.

Στο 1β το δεξί πατάει προς τη φορά του κύκλου.

Στο 2 το αριστερό προς τη φορά πίσω από το δεξί.

Στο 3 το δεξί προς τη φορά.

Στο 4 το αριστερό προς τη φορά, ενώ το αριστερό κάνει αναπήδηση.

Στο 5 το δεξί προς τη φορά.

Στο 6 το αριστερό προς τη φορά.

Στο 7α το δεξί πόδι σηκώνεται, ενώ συγχρόνως το αριστερό κάνει αναπήδηση.

Στο 7β το δεξί πατάει στη διάσταση με τα δάκτυλα προς το κέντρο του κύκλου.

Στο 8 το αριστερό πατάει πάνω από το δεξί στα δάκτυλα σταυρωτά, ενώ το δεξί σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

Στο 9 το δεξί πατάει στη θέση του.

Στο 10α το αριστερό σηκώνεται, ενώ συγχρόνως κάνουμε στο αριστερό αναπήδηση.

Στο 10β το αριστερό πατάει στη διάσταση με τα δάκτυλα προς το κέντρο του κύκλου.

Στο 11 το δεξί πατάει πίσω από το αριστερό στα δάκτυλα, σταυρωτά ενώ το αριστερό σηκώνεται λίγο από το έδαφος.

Στο 12 το αριστερό πατάει στη θέση του.