Ο χότζας δέρνει το παιδί του

Ανέκδοτα

Ο χότζας στέλνει το παιδί του να πάει στη δημόσια βρύση να φέρει νερό και το δέρνει. Τον βλέπει ο γείτονας και του λέει:

-Γιατί χότζα δέρνεις το παιδί; Ο χότζας απαντάει:

-Γιατί θα πάει για νερό και να προσέχει μη σπάσει τη στάμνα.

-Ε, στάσου, πρώτα να τη σπάσει και μετά να τον δείρεις.

-Όχι, πρέπει να τον δείρω πριν τη σπάσει, μετά θα είναι αργά.