Το λουρί της μάνας

Παιχνίδια

Επιλέγεται ο παίκτης που θα κάνει τη «μάνα». Οι υπόλοιποι παίκτες κάθονται γύρω από τη «μάνα». Η «μάνα» βγάζει τη ζώνη της ή με ένα άλλο λουρί κάνει διάφορα σχήματα. Όποιος παίκτης μαντέψει σωστά τι παριστάνει, τότε παίρνει από τη «μάνα» το λουρί και κυνηγάει με αυτό τους άλλους παίκτες κτυπώντας τους ελαφρά. Όποιον ακουμπήσει με το λουρί βγαίνει από το παιχνίδι. Η «μάνα» παραμένει στη θέση της και μετράει: «ένα και το λουρί της μάνας», «δύο και το λουρί της μάνας», και όταν πει «τρεις και το λουρί της μάνας», τότε ο παίκτης που έχει το λουρί σταματάει να κυνηγάει και πρέπει να το παραδώσει αμέσως στη «μάνα». Στο διάστημα αυτό έχουν το δικαίωμα οι υπόλοιποι παίκτες που δεν βγήκαν από το παιχνίδι, να του πάρουν το λουρί και να τον κτυπήσουν με αυτό.