Σκαμνάκια ή πρωτολιά

Παιχνίδια

Επιλέγεται ο παίκτης που θα κάνει τη «μάνα», ο οποίος σκύβει πρώτα στα γόνατα και οι υπόλοιποι παίκτες πηδούν από πάνω του. Στη συνέχεια, η «μάνα» σηκώνεται σταδιακά όλο και πιο ψηλά και πηδούν όλοι πάλι από πάνω της κ.ο.κ. Όταν κάποιος παίκτης αδυνατεί να πηδήξει τέτοιο ύψος ή σκαλώσει κατά το πήδημα, τότε χάνει και κάνει τη «μάνα» ο ίδιος.