Ο λύκος και το αρνί

Παιχνίδια

Ένας παίκτης επιλέγεται να κάνει τον λύκο και ένας το αρνί. Οι υπόλοιποι παίκτες σχηματίζουν με τα χέρια τους κύκλο. Ο παίκτης που κάνει τον λύκο βρίσκεται έξω από τον κύκλο, ενώ αυτός που κάνει το αρνί μέσα στον κύκλο. Ο λύκος κοιτάζει άγρια το αρνί και λέει: «Αν μπω μέσα;» και το αρνί απαντά: «Αν βγω έξω;». Μπαίνει ο λύκος ξαφνικά μέσα στον κύκλο και τότε το αρνί βγαίνει τρέχοντας έξω. Ο λύκος έχει δικαίωμα να πιάσει το αρνί μόνο έξω από τον κύκλο. Γι αυτό και το αρνί τρέχει να ξανά μπει στον κύκλο πριν το πιάσει ο λύκος. Παρόμοια παίζεται και το παιχνίδι «Η γάτα και ο ποντικός».