Κουρτουλούσια - Καβαλίκευμα

Παιχνίδια

Παίζεται από δύο ή περισσότερους παίχτες με στρόγγυλες πέτρες (= «κουρτουλούσια»). Αφού επιλεγεί η «μάνα», από μια γραμμή πετά πρώτη την πέτρα της σε απόσταση 4-5 μέτρων την οποία διανύει κατρακυλώντας. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι παίχτες πετούν τις δικές τους πέτρες, προσπαθώντας να χτυπήσουν αυτήν της «μάνας». Αν το καταφέρει κάποιος, ζητά από τη «μάνα» να τον πάρει στην πλάτη καβάλα και να τον μεταφέρει μέχρι την πέτρα του. Αν δεν κτυπήσει κανένας την πέτρα της «μάνας», τότε αυτή επιλέγει μια πέτρα από όσες ρίχτηκαν κάτω και προσπαθεί να την κτυπήσει. Αν το καταφέρει τότε ο κάτοχος της συγκεκριμένης πέτρας πρέπει να πάρει στην πλάτη καβάλα τη «μάνα» μέχρι το σημείο εκείνο. Έπειτα, κάνει εκείνος τη «μάνα».