Κολοκυθιά

Παιχνίδια

Επιλέγεται ο παίκτης που θα κάνει τη «μάνα», η οποία δίνει από ένα νούμερο σε κάθε παίκτη. Στη συνέχεια, η «μάνα» λέει: «έχω μια κολοκυθιά που κάνει π.χ. 3 κολοκύθια». Απαντά ο παίκτης με το νούμερο 3 ως εξής: «γιατί να κάνει 3 κολοκύθια;». Ανταπαντά η «μάνα»: «πόσα να κάνει;». Ανταπαντά ο παίκτης με το 3: «να κάνει π.χ. 5 κολοκύθια». Οπότε μετά πρέπει να απαντήσει ο παίκτης με το νούμερο 5 κ.ο.κ. Αν ξεχαστεί και δεν απαντήσει αμέσως ή έχει μπερδέψει το νούμερό του, ή πει νούμερο που έχε βγει από το παιχνίδι, τότε χάνει ο παίκτης. Η «μάνα» τον βάζει να βγάλει μια κραυγή ενός ζώου, προκαλώντας έτσι το γέλιο στους υπολοίπους, και συνεχίζεται το παιχνίδι με τους εναπομείναντες.