Δεν περνάς κυρά-Μαρία

Παιχνίδια

Κοριτσίστικο παιχνίδι. Οι παίκτριες πιάνονται από τα χέρια σε κύκλο. Στη μέση κάθεται μία παίκτρια, που επιλέγεται να κάνει τη «μάνα» ή αλλιώς την «κυρά Μαρία». Τα κορίτσια αρχίζουν να γυρίζουν γύρω-γύρω και να τραγουδούν τους παρακάτω στοίχους εναλλάξ με την «κυρά Μαρία» η οποία προσπαθεί να περάσει ανάμεσά τους ανεπιτυχώς.

«Που θα πας κυρά Μαρία, δεν περνάς, δεν περνάς,

που θα πας κυρά Μαρία, δεν περνάς, περνάς.

-Θε να πάω εις τους κήπους, δεν περνώ, δεν περνώ,

θε να πάω εις τους κήπους, δεν περνώ, περνώ.

-Τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, δεν περνάς,

τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, περνάς.

-Θα μαζέψω δύο βιολέτες, δεν περνώ, δεν περνώ,

θα μαζέψω δύο βιολέτες, δεν περνώ, περνώ.

-Τι θα κάνεις τις βιολέτες, δεν περνάς, δεν περνάς,

τι θα κάνεις τις βιολέτες, δεν περνάς, περνάς.

-Θα τις δώσω στην καλή μου, δεν περνώ, δεν περνώ,

θα τις δώσω στην καλή μου, δεν περνώ, περνώ.

-Και ποια είναι η καλή σου, δεν περνάς, δεν περνάς,

και ποια είναι η καλή σου δεν περνάς, περνάς.

-Η καλή μου είναι η … (όνομα παίκτριας), δεν περνώ, δεν περνώ,

η καλή μου είναι η …. (όνομα παίκτριας), δεν περνώ, περνώ».

Μόλις ακούσει το όνομά της μια παίκτρια από την «κυρά Μαρία», μπαίνει στη μέση του κύκλου και κάνει αυτή την «κυρά Μαρία» και το παιχνίδι συνεχίζεται έτσι.