Ασετιλίνη

Παιχνίδια

Τα παλαιά χρόνια, πωλούσαν στα μαγαζιά ασετιλίνη η οποία χρησιμοποιούνταν για φωτισμό σε λάμπες. Μ’ ένα κονσερβοκούτι άνοιγαν στο χώμα τρύπα και το τοποθετούσαν μέσα. Στη συνέχεια, άνοιγαν μια τρύπα στο κονσερβοκούτι όπου έριχναν μέσα νερό και ασετιλίνη. Η ασετιλίνη έβραζε μέσα και παρήγαγε ατμούς. Μ’ ένα μακρύ ξύλο που στην άκρη του έδεναν ένα χαρτί ή πανί, το έβαζαν φωτιά και το πλησίαζαν στην ασετιλίνη, η οποία εκρήγνυτο και τίναζε το κονσερβοκούτι στον αέρα.